Carmina Serorum

©
01.04.2002 - "Carmina Serorum"
Lao-ziDu Mu
Li Bai
Li Shang-yinLin Jing-xi
Su Shi
Huang Ting-jian
Yang Wan-li
Zhongguo gushi xuanji. Ma Ai-min yi
A Collection of CHINESE POETRY
Translated by
Alexander Matveev