Cтихъ и

Добро вышшее вода есть,
ибо добро воды во благо тме сущихъ,
еже тисе есть,
пребывающе идеже вси людiе въ позоръ мнятъ,
и се, колико въ близь стези есть!
Да пребуди въ добре яко на земли,
да сердце соделай добра криницею,
да даруй же добро и подъ небесемъ,
да глаголи добро же съ верою,
да буди прямый, добромъ исправяй,
да верши добро всею крепостiю,
да движи добро ко времени.
Сего ради кiй токмо не въ распряхъ сущь,
сей будетъ не въ поношенiи.