Cтихъ гi

Почесть и поношенiе яко страхъ
чтящу великiя страданiя яко плоть.
Кая сказанiе: почесть и поношение яко страхъ;
Егда низойти почести,
ея обретенiе яко страхъ,
и погубленiе яко страхъ же.
Кая сказанiе: чтящь великiя страданiя яко плоть;
Азъ того ради имамъ страданiя велия ,
понеже плоть азъ имамъ,
не имущу мне плоти,
откуду страданiя;
Сего ради чтящу плоть свою, юже подъ небесемъ,
разве не доверятъ всякая под небесемъ;
И любящу плоть свою, кая подъ небесемъ,
како не вдати всякая под небесемъ;