Cтихъ кa

Благодати скважныя сей внутренняя,
токмо от стези исходит она.
Да стези же сiя суща
токмо предальна, токмо сокрыта.
О сокрытая! О предальная!
Ей внутрьуду образы суть.
О предальная! О сокрытая!
Ей внутрьуду сущiя суть.
О тайная! О туманная!
Ей внутрьуду чувствiя суть.
Убо чувствiя ея доспе истинныя,
ей внутрьуду вера бо есть.
От ныне же до прежняго
от имени ея не отступаху
да послушны родителю всехъ бяху.
Откуду же азъ вемъ естество родителя всехъ?
Отзде.