Cтихъ м

На онъполъ обращенiе, стези двизанiе сы,
онеженiе, стези преподобствiе сы.
Подъ небесемъ тма сущихъ рождахуся отъ бытiя,
бытiе же родися отъ небытiя.