Cтихъ мг

Кiй сталъ мягокъ подъ небесемъ,
аки ловъ гонитъ Поднебесней ожесточившихся.
Не сущу внити идеже несть устiя.
Тако вемъ азъ цену неделанiя.
Кроме словесъ наставляти,
по неделанiи со множествомъ обретати,
ей, редкожды кто моглъ до ныне подъ небесемъ.