Cтихъ м(-)

Мужу мудру сердце вечно не имати,
да сердцамъ ста коленъ (его) сердцемъ быти.
Кiй добръ, азъ добръ тому,
кiй недобръ, азъ обаче добръ тому:
сiе доброта благодатная.
Кiй веренъ, азъ къ тому съ верою,
кiй неверенъ, азъ къ тому яко прежде съ верою:
сiе вера благодатная.
Мужу мудрему подъ небесемъ
быти согласну, оле согласну!
Сердце свое Поднебесной ради смутити,
сту коленомъ ихъ ушами, очами равно внимати,
мужу мудру всемъ аки отрокъ быти.


Комментарии:

Сту коленомъ ихъ ушами, очами равно внiмати - комментаторы восстанавливают другой иероглиф, в результате изменяется смысл: сту коленомъ равно ушима, ей, очима (своима) внiмати.