Cтихъ нs

Ведый не глагола, глаголющъ не весть.
Заткнетъ язвины ея, затворяетъ врата ея,
точаетъ остроту ея, разрешаетъ от мятежа ея,
утишаетъ сiянiе ея, единитъ съ перстiю ея,
да наречется тьме единоя.
Убо нельзя постяжати ю яко искреннюю,
ни льзя постяжати ю яко дальнюю,
ни льзя постяжати ю яко благую,
ни льзя постяжати ю яко тщетную,
ни льзя постяжати ю яко драгую,
ни льзя постяжати ю яко пустоценную.
Сего ради драгоценна сiя под небесемъ.