- Bai Ju-yi (Po Chu-i)
Wang Wei
Wang Han
- Wang Zhi-huan
- Wei Ying-wu
Wei Zhuang
- Wei Cheng-qing
- Wen Ting-yun
Guo Zhen
Du Mu
Du Fu (Tu Fu)
- Du Qiu-niang
Lai Hu
Li Bai (Li Po)
Li Pin
- Li Qun-yu
Li Qiao
- Li Shang-yin
- Luo Bin-wang
Luo Ye
Luo Yin
- Lu Gui-meng
- Liu Chang-qing
Ma Dai
- Meng Hao-ran (Mong Hao-jan)
Xu Hun
Xue Feng
Han Wo
Han Yu
Huangfu Song
- He Zhi-zhang
- Jin Chang-xu
Zu Yong
- Qin Tao-yu
- Cui Guo-fu
Cui Tu
Cui Hao
Zhang Bi
Zhang Hu
Zhang Qiao
Zhao Gu
- Zhu Qing-yu
Zheng Tian
Chen Tao
- Chen Zi-ang
- Yu Shi-nan
Anonimous